Що треба знати і що треба здати!

Залікова робота

На початку навчального року бажано (але необов'язково) вибрати тему залікової роботи зі списку або запропонувати свою, адекватну за об'ємом і так чи інакше пов'язану з темою курсу. Переваги залікової роботи (за умови її виконання):

До "недоліків" залікової роботи можна віднести те, що вона має додаткові індивідуальні питання і її треба виконати.

Перший контроль

Кінець жовтня (28.10.2005). Треба здати (письмово або усно) першу частину залікової роботи або виконати окреме завдання на дослідження молекули за наведеною схемою. Список завдань для групи.

Другий контроль

Кінець грудня (23.12.2005). Треба здати (письмово або усно) другу частину залікової роботи або виконати окреме завдання на дослідження кристалу за наведеною схемою. Список завдань для групи.

Екзамен

  1. Просте теоретичне питання на понятійний апарат (на одну з тем, що виносяться на екзамен).
  2. Складне теоретичне питання (на одну з тем, що виносяться на екзамен).
  3. Просте практичне питання (зі списку чи із залікових робіт).
  4. Складне практичне питання (зі списку чи із залікових робіт) або проста задача (зі списку).
  5. Задача з першого контролю або відповідна складна задача (зі списку).
  6. Задача з другого контролю або відповідна складна задача (зі списку).

До суми набраних балів додаємо додаткові бали (див. вище) і результат ділимо на шість.