Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Радіофізичний факультет
Кафедра математики і теоретичної радіофізики

Андрій Жугаєвич

Звання: канд. фіз.-мат. наук
Посада: асистент (2000-2007)