Статистична фізика

Програма курсу

План занять

Програма мінімум

Теми самостійної роботи

Задачі [pdf]

Тестові питання [pdf]

Вимоги до домашніх робіт: на "3" – з розрахунку по одній задачі і по 5 балів складності на заняття в середньому, на "4" – дві/15, на "5" – три/30.

Модулі: "Термодинаміка" (4 заняття), "Ансамблі і класичний газ" (6 занять), "Квантові ідеальні гази" (6 занять).

Оцінки за модулі, підсумкова оцінка, робота на заняттях, сума балів на екзамен, кількість додаткових задач і питань: КМЕ


Література

Вибрані формули статистичної фізики [pdf]

Вибрані математичні формули [pdf]

Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів [pdf]