Адаптовані до TeX-у вимоги ВПЦ "Київський університет"

Моє тлумачення вимог станом на 2005 рік

Далеко не ідеальний приклад