Основна література

(окремо для кожного розділу програми курсу є додаткові посилання, див. також необхідні базові знання)

Голод П І, Симетрія та методи теорії груп у фізиці (дискретні симетрії) (К., КМА, 2005) – бібл.
Эллиот Дж, Добер П, Симметрия в физике (М., Мир, 1983) – е
Петрашень М И, Трифонов Е Д, Применение теории групп в квантовой механике (М., Наука, 1967) – бібл. ІФ

Хамермеш М, Теория групп и ее применение к физическим проблемам (М., Мир, 1966) – е
Любарский Г Я, Теория групп и физика (М., Наука, 1986) – бібл. ФФ
Аминов Л К, Теория симметрии (M., ИКИ, 2002) – е
Нокс Р, Голд А, Симметрия в твердом теле (М., Наука, 1970) – бібл. ФФ