План занять

 1. Вступ. Ортогональні перетворення — симетрії молекул.
 2. Елементи теорії груп.
 3. Група обертань. Точкові групи.
 4. Будова молекул.
 5. Представлення груп.
 6. Представлення групи обертань і точкових груп.
 7. Симетрія фізичних тензорів.
 8. Симетрія молекул. Коливання молекул. Електронна структура молекул. Теорія збурень і правила відбору.
 9. Приклади: H2O і CH4.
 10. Просторові групи — елементи симетрії кристалів.
 11. Гратка Браве.
 12. Кристалографічні групи.
 13. Принципи будови кристалів.
 14. Будова кристалів.
 15. Обернена гратка. Зона Брілюена.
 16. Представлення кристалографічних груп. Динаміка гратки. Електронна структура кристалів.
 17. Приклади: Si і SnS.