План практичних занять

(нумерація задач за версією від 1.07.2007, у квадратних дужках – теоретичні питання для самостійної роботи за версією від 7.02.2007)

 1. Математичний апарат статистичної фізики: Елементи теорії ймовірностей.
  Ймовірнісні задачі статистичної фізики (4.8, 5.1 – 4.9, 4.5, 5.1; 12.5, 12.6а, 4.10).
 2. Принципи термодинаміки.
  Рівноважна термодинаміка (2.2а, 2.4в, 2.4а – 2.2б, 2.4б, 2.3, 2.5, 2.1) [2.13].
 3. Рівноважна термодинаміка (2.7а, 2.7б, 2.17а – 2.7в, 2.8, 2.17б, 2.16, 2.18а) [3.8].
 4. КР "Термодинаміка".
  Тест "Термодинаміка" (теми 1-3).
  Дворівнева система в термостаті (6.1 – 6.2, 5.2).
 5. Осцилятор в термостаті (6.6б, 6.6а, 6.8а, 6.7б – 6.7а, 6.8б, 6.9, 6.4, 6.5, 5.4, 5.5).
 6. Мікроканонічний ансамбль осциляторів (4.3, 4.6 – 4.3, 4.2, 4.5, 4.1, 4.7).
  КР "Ансамбль конфігураційно ізольованих систем".
 7. Ідеальний класичний газ (7.2 – 7.12, 7.1).
  Розподіл Максвела (7.3 – 7.6, 7.4, 12.5б, 12.6, 7.5).
 8. Розподіл Больцмана (7.9, 7.7 – 7.7, 7.8, 7.10).
  Газ молекул: обертальні ступені вільності (6.11, 6.12, 6.13 – 6.14, 6.15).
 9. Газ двоатомних молекул (6.16, 6.17 – 6.19, 6.18).
  Ідеальний класичний газ у великому канонічному ансамблі (4.11 – 7.11).
 10. Тест "Принципи статистичної фізики" (теми 4-6).
  Однорівнева система у великому канонічному ансамблі (6.20 – 6.20).
 11. Ідеальний квантовий газ (8.2а – 8.1, 8.2б, 8.2в, 8.2г, 8.2д).
 12. Класична границя (8.3 – ).
  Вироджений газ ферміонів ( – 8.8, 8.5, 8.4, 8.7б).
 13. Вироджений газ бозонів ( – 8.9).
  Ідеальний електрон-позитронний газ (електрони в напівпровідниках) (8.11 – 8.10, 8.14).
 14. Фотони (8.15 – 8.15, 8.18, 8.19, 8.20).
  Фонони ( – 8.21, 8.23).
  КР "Ідеальний квантовий газ".
  Тест "Моделі без взаємодії" (теми 7-14).
 15. Флуктуації у квантовому газі (5.3).
 16. Термодинамічна теорія флуктуацій (3.3а, 3.3ж, 3.1, 3.5, 3.6а, 3.7а – 3.3г, 3.6б, 3.7б, 3.8а).

Додаткові задачі