Теми самостійної роботи

  1. Кінетичне рівняння
  2. Фазові переходи
  3. Наближені методи статистичної фізики: віріальний, високо- і низькотемпературний розклади
  4. Точно розв'язні моделі статистичної фізики
  5. Діаграмні методи у статистичній фізиці
  6. Термодинамічні моделі зір
  7. Математичні основи мікроканонічного розподілу
  8. Випадкове блукання і дифузія

  1. Фонони
  2. Квантові ідеальні гази: чисельний розрахунок