План практичних занять

(нумерація задач за версією від 3.01.2008, у квадратних дужках – теоретичні питання для самостійної роботи за версією від 8.02.2007)

 1. Математичний апарат квантової механіки: Елементи теорії операторів (1.1, 1.2, 1.3, 1.4).
 2. Хвильова функція (4.1, 4.3 – 4.2).
 3. Рух вільної частинки (4.5 – 4.6, 4.8, 4.12, 4.4).
 4. КР "Хвильова функція".
  Потенціальний ящик (5.1а – 5.1б, 5.1г).
 5. Потенціальний ящик (5.2, 5.4 – 5.3).
  Дельта-потенціал (5.9).
 6. Прямокутна яма: дискретний спектр ( – 5.6, 5.5).
 7. Прямокутна яма: неперервний спектр. Тунелювання (6.5, 6.4 – 6.9, 6.1).
 8. КР "Частинка в прямокутних потенціалах".
 9. Гармонічний осцилятор (5.15, 5.16, 5.17 – 5.18, 5.19, 5.20, 3.31-32 із зад. по МФ).
 10. Багатовимірні осцилятор, потенціальний ящик і вільна частинка ( ).
 11. Оператор моменту імпульсу, сферичні функції, матричні елементи (7.1).
  Сферичний потенціальний ящик (7.3).
 12. Сферична яма: дискретний спектр (7.4 – 7.7, 7.10).
 13. Сферична яма: неперервний спектр. Розсіяння (8.1, 8.3).
 14. Кулонівський потенціал (7.13, 7.17, 7.15, 7.16).
 15. Кулонівський потенціал (7.2 – 7.22, 7.18).
 16. КР "Кулонівський потенціал".
  Підсумковий тест.
 17. Періодичний потенціал ( – 9.1).
 18. Квазікласичне наближення (гармонічний осцилятор).
 19. Квазікласичне наближення (кулонівський потенціал, кількість станів у ямі, тунелювання).
 20. КР "Квазікласичне наближення".
  Варіаційний метод (трикутна яма).
 21. Варіаційний метод (трикутна яма, атом гелію, метод лінійної комбінації базисних функцій).
 22. КР "Варіаційний метод".
  Стаціонарна теорія збурень без виродження (ангармонічний осцилятор).
 23. Стаціонарна теорія збурень без виродження (ангармонічний осцилятор).
  Стаціонарна теорія збурень при наявності виродження (двовимірний ізотропний осцилятор).
 24. Стаціонарна теорія збурень при наявності виродження (двовимірний ізотропний осцилятор).
  КР "Стаціонарна теорія збурень".
 25. Нестаціонарна теорія збурень: збурення обмежені в часі і з обмеженою зміною в часі.
 26. Нестаціонарна теорія збурень: періодичне нерезонансне збурення.
 27. Нестаціонарна теорія збурень: періодичне резонансне збурення, переходи в неперервному спектрі.
  КР "Нестаціонарна теорія збурень".
 28. Спін. Спін у магнітному полі.
  Рівняння Паулі.
 29. Електрон у магнітному полі.
  Поглинання і випромінювання електромагнітних хвиль.
 30. Поглинання і випромінювання електромагнітних хвиль.
  КР "Поглинання і випромінювання електромагнітних хвиль".
 31. Оператор густини.
 32. Дворівнева система в резонансному електромагнітному полі.
 33. Багаточастинкові системи. Атом гелію. Релятивістські рівняння.

Додаткові задачі