Програма мінімум

Одновимірне рівняння Шредінгера. Квантовий осцилятор. Потенціальна яма. Коефіцієнт проходження.

Сферично симетричне рівняння Шредінгера. Атом водню.

Тунелювання.

Варіаційний метод.

Теорія збурень.

Спін.

Матриця густини.