Теми самостійної роботи

 1. Eлектроннa структурa молекул: теорія, методи і програмні засоби
 2. Eлектроннa структурa кристалів: теорія, методи і програмні засоби
 3. Теорія симетрії у квантовій механіці молекул
 4. Теорія симетрії у квантовій механіці кристалів
 5. Квантова оптика
 6. Теорія розсіяння
 7. Квантування електромагнітного поля
 8. Математичні основи квантової механіки

 1. Коефіцієнт проходження: ступінчатий бар'єр, два бар'єри, резонансне тунелювання, холодна емісія, чисельний розрахунок
 2. Тунелювання між двома ямами
 3. Квазістаціонарні стани
 4. Теорія фотоефекту
 5. Правила відбору для мультипольних моментів
 6. Електричне квадрупольне і магнітне дипольне випромінювання
 7. Точні розв'язки рівняння Шредінгера: вільна частинка у гіперферичних координатах, гіперсферична яма, трикутна яма
 8. Періодичний потенціал: чисельний розрахунок, рівняння Мат'є, рівняння Ламе
 9. Оператор обертань та його представлення