План практичних занять

 1. Рівняння з відокремними змінними (51, 52, 53, 56, 62, 65, 66 – 54, 55, 57, 58, 60, 64, 67).
 2. Однорідні рівняння (101, 108, 113, 125, 128 – 103, 118, 127, 129).
 3. Лінійні рівняння першого порядку (136, 138, 140, 146, 158, 167 – 137, 139, 141, 148, 157, 170, 183*, 184*).
 4. Інтегрувальний множник (186, 192, 195, 197, 199, 207, 218 – 187, 196, 202, 214, 216, 220).
 5. Особливі розв'язки (242 – 246). Неявні рівняння (271, 278, 267, 270, 281 – 268, 277, 280, 285, 287, 295).
 6. КР "Рівняння першого порядку".
 7. Рівняння зі старшими похідними (421, 452* – 422, 454).
  Стаціонарні рівняння (423, 426, 431, 436, 443 – 424, 434, 441, 445, 450).
 8. Узагальнено-однорідні рівняння (464, 477, 473, 465, 474 – 469, 470, 475, 479, 480).
 9. Узагальнено-однорідні рівняння (463, 467* – 468, 471). Виділення повної похідної (455, 459, 461 – 456, 458, 462). Задача Коші (501 – 503, 505).
 10. КР "Рівняння, що допускають пониження порядку".
  Лінійні однорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами (511, 512, 513, 515, 517, 522, 524, 526 – 514, 518, 519, 520, 523, 525, 528, 529, 530, 531).
 11. Неоднорідні рівняння: метод невизначених коефіцієнтів (533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 543 – 540, 541, 542, 544, 546, 547, 548).
 12. Неоднорідні рівняння: метод варіювання сталих (575, 578 – 574, 576, 579, 585, 611-612*, 624-625*, 629*).
  Рівняння Ейлера (589, 591, 594, 595 – 590, 592, 596, 597, 599).
 13. КР "Лінійні рівняння зі сталими коефіцієнтами".
  Лінійні рівняння зі змінними коефіцієнтами (681, 682, 699, 702 – 683, 693, 700, 703, 704).
 14. Лінійні рівняння зі змінними коефіцієнтами.
  КР "Лінійні рівняння зі змінними коефіцієнтами".
 15. Функціональні рівняння (...).

 16. Зведення лінійних систем до скалярних рівнянь (786, 792, 790, 826, 817, 813 – 827, 814, 818).
 17. Лінійні однорідні системи (786, 792, 796, 790 – 797, 808, 791).
 18. Лінійні однорідні системи (801, 804, 810 – 802, 805, 809, 811, 812).
 19. Лінійні неоднорідні системи (846, 848, 863* – 847, 849, 864*).
 20. КР "Системи лінійних рівнянь зі сталими коефіцієнтами".
 21. Теорія стійкості (881а,б, 890, 891, 892 – 881в,г, 893*).
  Стійкість і класифікація точок спокою автономних систем (901, 902; 920 – 903, 904; 917).
 22. Функція Ляпунова (923, 924 – 925, 926; 960*; 932, 933).
  КР "Теорія стійкості".
 23. Крайові задачі (751, 756, 760, 762 – 752, 757, 761, 759).
  Побудова функції впливу (765, 774 – 767, 778, 781*).
 24. Спектральні задачі (782, 785 – 783, 784).
  КР "Крайові задачі і функції впливу".
 25. Метод інтегровних комбінацій (1141, 1147, 1149, 1153, 1157, 1159 – 1146, 1148, 1152, 1150, 1154, 1160).
 26. Рівняння в частинних похідних першого порядку (1167, 1171, 1185, 1187; 1189, 1192, 1201 – 1168, 1172, 1184, 1186; 1190, 1193, 1202, 1210*).
  Метод перетворення Лапласа (самостійно – 582, 584, 585, 588).
 27. Інтегральні рівняння (Г1018, Г1021, Г1022; Г1110, Г1112; Г1132, Г1145, Г1161 – Г1019, Г1027; Г1113; Г1072*, Г1076*, Г1133; Г1146, Г1174).
 28. КР "Інтегральні рівняння і метод перетворення Лапласа".
  Розвинення в ряди (1091, 1094, 1096; 1102, 1100 – 1092, 1095, 1097, 1098*; 1101, 1103, 1107*).
 29. Розвинення в ряди (1110, 1112 – 1111, 1113, 1117*).
  Асимптотичні розвинення.
 30. Метод малого параметра.
 31. Метод малого параметра.
 32. Аналіз розв'язків рівнянь першого порядку.
  Аналіз розв'язків двовимірних автономних систем першого порядку.