Необхідні базові знання

Математичний аналіз

Лінійна алгебра