План практичних занять (частина 2)

(нумерація задач за версією від 1.01.2008)

 1. Мультипольний розклад випромінювання. Дипольне випромінювання (700-1[732] – 3).
 2. Квадрупольне випромінювання (702[733] – 1, 2).
  Тест "Основні формули електродинаміки".
 3. Магнітодипольне випромінювання (706[738] – 703[734], 704[735], 4).
 4. Випромінювання антен (802 – 800, 801, 807, 810).
 5. КР "Випромінювання електромагнітних хвиль".
 6. Електромагнітні хвилі в анізотропному середовищі (8, 9).
 7. Дифракція Фраунгофера (612, 613, 625, 626 – 612*, 613*, 615, 627).
 8. Дифракція Френеля (13, 10, 11 – 12, 14, 15).
 9. Хвилі в площині (діелектрична пластинка).
 10. Хвилеводи і резонатори (циліндричний світловод  – 16, 17).
  ДКР "Хвилеводи і резонатори".
 11. Електромагнітне поле в середовищі (400 – 401).
  Властивості комплексної діелектричної проникності.
 12. Мікроскопічна модель діелектрика (5).
 13. Модель провідника (6 – 7).
 14. Нелінійні ефекти (409).
 15. Піроелектричний та п'єзоелектричний ефекти. Оптичні ефекти: ефект фотопружності, лінійний і квадратичний електрооптичні ефекти, магнітооптичний ефект, оптична активність.
 16. Симетрія матеріальних тензорів (406, 403, 413).