Диференціальні рівняння в частинних похідних

Програма курсу

План занять

Підсумкова оцінка за практичні заняття: 5 група

Література

Юрачківський А. П., Жугаєвич А. Я., Математична фізика в прикладах і задачах (ВПЦ Київський університет, 2005)